Montáž altánu

 Altán je možné postavit buď na pevný podklad ( betonová deska , zámková dlažba , atd. . ) Ale i bez pevného podkladu ( na trávu nebo zeminu ) .
Pokud však chcete postavit altán na trávu či zeminu , musí se jednat o altánky s dřevěnou podlahou ! Podlaha při těchto altánků tvoří dokonalý stabilizační prvek stavby. Plochu pod altán s dřevěnou podlahou stačí zarovnat do roviny a zhutnit . Zarovnání a zhutnění si zákazník musí připravit sám. (V případě, že máte možnost plochu pod altán připravit ještě lépe, můžete zarovnanou a zhutněnou plochu pod altánem vysypat štěrkem o frakci 8 – 16mm nebo 16 – 32mm . Ten má za úkol dokonale odvést vodu od podlahy altánku . ) Jen dobře udělaný podklad Vám zaručí dokonalou stabilitu a dlouhodobé užívání Vašeho zahradního altánku .
Naši pracovníci si k montáži altánku s dřevěnou podlahou donesou betonové kostky od zámkové dlažby , které slouží k vypodložení altánku na vámi předem připravený podklad . Betonové kostky se rozkládají na jednotlivé body pod dřevěnou podlahu a zajistí dokonalé odvětrání podlahy od zeminy nebo trávy . Tyto kostky jsou součástí montáže a jsou tedy zdarma .
Pokud máte zájem o atlán , který nemá dřevěnou podlahu , je možné jej postavit pouze na pevný podklad (betonové piloty, betonová deska , zámková dlažba , atd. . ) Je vhodné doobjednat i kotvící prvky, které zajistí lepší stabilitu . Ty se instalují při montáži altánku .
V případě, že potřebujete poradit , kontaktujte nás .

Montáž zahradního domku

Při stavbě zahradního domku je nejdůležitější příprava podkladu , na který se bude domeček montovat . Zahradní domek je možné postavit buď na pevný podklad ( betonová deska , zámková dlažba , atd. . ) Ale i bez pevného podkladu ( na trávu nebo zeminu ) .
Pokud se rozhodnete postavit domek na plochu bez pevného základu , tedy na trávu nebo zeminu , je zapotřebí tuto plochu zarovnat do roviny a zhutnit . Zarovnání a zhutnění si zákazník musí připravit sám. (V případě, že máte možnost zarovnanou a zhutněnou plochu pod zahradní domek připravit ještě lépe, můžete tuto plochu vysypat štěrkem o frakci 8 – 16mm nebo 16 – 32mm . Ten má za úkol dokonale odvést vodu od podlahy domku . ) Jen dobře udělaný podklad Vám zaručí dokonalou stabilitu a dlouhodobé užívání Vašeho zahradního domku .
Na takto Vámi předem připravenou zarovnanou , zhutněnou , příp . štěrkem vysypanou plochu Vám naši montážníci rozmístí betonové kostky pod jednotlivé body dřevěné podlahy domku , které zajistí odvětrání podlahy . Betonové kostky jsou součástí instalačního materiálu montážníků .
V případě, že potřebujete poradit , kontaktujte nás .

Montáž garážového přístřešku nebo garáže

Montáž garáže S1 a S2 je nejlepší postavit na pozinkované kotvení , protože přístřešek nemá boční stěny .
Garáže S3 až S5 je možné postavit i bez pozinkové kotvení . Na dotykovou plochu mezi stěnami a betonem se pokládá hydrobitová izolace . Tím se stavba odizoluje a zabrání vlhnutí dřeva.
V obou případech si však zákazník musí připravit podklad sám. Při garážích doporučujeme pevný základ ( např. betonové patky nebo betonový obvodový pás ) . Garáže mají větší rozměry než altánky nebo domky a proto je lepší, když mají pevný základ . Tím se zajistí dlouhodobé a bezproblémové užívání stavby.
V případě, že potřebujete poradit , kontaktujte nás .

Discuss both views, give your opinion and support it enjoy with relevant examples.

?>